Wat is het verschil tussen visie, missie en strategie?

Wat is het verschil tussen visie, missie en strategie?

Een zichzelf respecterende organisatie of bedrijf heeft een missie en een visie. In die stukken wordt het bestaansrecht verwoord. De missie en visie zijn ook de leidraad bij alles wat er in het bedrijf gebeurt.

Mensen zelf kunnen ook een missie en een visie hebben. Het is fijn om met mensen samen te werken die nagedacht hebben over hun missie en visie. Dan kan die missie en visie naast de missie en visie van het bedrijf of de organisatie gelegd worden.

De begrippen missie en visie zijn een eigen leven gaan leiden, waardoor er een babylonische spraakverwarring is ontstaan. De meest gangbare uitleg wordt in dit artikel besproken: Wat is een missie?, Wat is een visie? en Wat is de strategie?

Wat is een missie?

In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is iets wat door de jaren heen gegroeid is, het is het fundament van een organisatie, veelal gekoppeld aan de oprichter van het bedrijf of organisatie. Deze oprichter had een droom en wilde met zijn organisatie iets wezenlijks bereiken in de wereld. Het mooiste is dat op een bepaald moment de missie iets is geworden dat door heel het bedrijf gedragen wordt. Dan is de missie geïntegreerd in de handelswijze van de medewerkers.

Een missie is een dieper liggende motivator om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. Als de missie helder is, dan kan een bedrijf in een storm terecht komen, maar dan weet iedere medewerker waarom hij deed wat hij deed en die wetenschap helpt je op de been te blijven in moeilijke situaties.

Een missie is een blijvend iets dat niet elk jaar verandert.

Hulpvragen om een missie te formuleren:
 • Waar staan we voor?
 • Welke normen en waarden hebben we?
 • Welke overtuigingen motiveren ons?
 • Wat is ons bestaansrecht?

 • Wat is een visie?

  De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Telkens wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie van de organisatie.

  Hulpvragen om een visie te formuleren:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat zijn onze kernwaarden?

  • Waarom zou je een visie formuleren?

   De drie belangrijkste redenen om een visie te formuleren zijn:
   • onderscheiden
   • richting geven
   • scherpen

   • Allereerst is het belangrijk dat je aan de wereld om je heen kan vertellen waar je naartoe groeit als organisatie. Een visie is niet alleen van belang voor de organisatie in zijn geheel. Een teamleider heeft ook een visie voor zijn afdeling. Die visie is afgestemd op de grotere visie.

    Door helder te hebben wat de visie is, is het makkelijker om richting te geven. Waar gaat de organisatie het komende half jaar naar toe? Wat betekent dit voor het personeelsbeleid? Wat betekent dat voor jouw team.

    Hoe duidelijker jij weet wat de richting is, hoe makkelijker het voor de mensen om je heen is om je te volgen. Mensen volgen nu eenmaal die mensen die weten waar ze naartoe gaan.

    Missie en visie zijn twee verschillende invalshoeken van waaruit je als bedrijf je statement schrijft. Het een kan niet zonder het ander. De missie is het fundament onder de organisatie en de visie is de manier hoe je de missie handen en voeten kan geven. De meeste organisaties beschrijven in hun visiedocument ook de doelstellingen die ze willen halen, de doelstellingen die logisch voortvloeien uit de visie, ook wel de strategie genoemd.

    Een overzicht met de belangrijkste verschillen


    Wat is een strategie?

    Het visiedocument ligt klaar. De toekomst is helder geformuleerd. Nu moet die droom nog uitkomen. Om ervoor te zorgen dat visies niet voor niets geformuleerd zijn, is het goed om te bedenken welke strategie je in gaat zetten om die visie werkelijkheid te laten worden.

    Door duidelijke acties te formuleren en een actieplan te maken is de kans groter dat de strategie ook daadwerkelijk uit gaat komen. Eisenhower zei: 'Plans are nothing, planning is everything'.

    Een strategie bestaat uit:
    • concrete uitwerking van de visie - wat ga je wanneer doen en waarom? wat ga je juist niet doen en waarom?
    • actieplan - welke acties ga je doen
    • taakverdeling - wie gaat welke acties doen?

     
J. van der Beek
Door

J. van der Beek

op 11 Feb 2015

Ik was op zoek naar een heldere uiteenzetting van de verschillen tussen missie en visie. Precies dat vond ik! Ook nog met lijstjes en bulletpoints zodat je niet de hele tekst hoeft te lezen om aan de slag te kunnen. Het enig wat ik dan mis is een knop om te printen. Noem me ouderwets maar is ook een compliment voor jullie content. Succes! Gr. Josh

Eva Keblusek
Door

Eva Keblusek

op 13 Feb 2015

Beste Josh, Dank voor je compliment! Je kan natuurlijk altijd printscreen doen... Wel een goede tip om een printversie beschikbaar te stellen. En? wat is jouw visie en missie? Zou leuk zijn als je dat wilt delen met ons. Hartelijke groet, Eva

Reactie plaatsen