Wat zijn competenties?

competentiesCompetentie is een abstract woord wat in de laatste twee decennia veelvuldig in allerlei organisaties gebruikt wordt. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en houding die tot uiting komt in zichtbaar gedrag, waardoor de persoon succesvol is in de uitoefening van zijn functie of rol.

In de praktijk blijkt dat kennis, vaardigheden en houding lastig los te koppelen zijn. Ergens grijpen kennis, vaardigheid en houding in elkaar. Toch kan het zijn dat een medewerker voldoende kennis bezit over een bepaald onderwerp, maar dat hij die nog niet goed om kan zetten in daden. Heeft de medewerker een leergierige houding, dan valt er te werken aan de vaardigheid.

Een voorbeeld

Iemand weet precies hoe hij de salesafdeling moet vormgeven. Hij heeft een gedegen stuk geschreven en zijn leidinggevende is helemaal blij met dit stuk. Nu komt het op uitvoeren aan. Hier gaat het mis, want de praktijk blijkt weerbarstiger. Met andere woorden: iemand heeft wat betreft de competentie Expertise het gedeelte van kennis in huis, maar heeft met betrekking tot vaardigheid nog het een en ander te leren. Als die persoon nu ook inziet dat hij nog iets te leren heeft, dan zit het met zijn houding goed. Kortom, je stuurt zo iemand niet naar een training waar hij leert om een salesafdeling vorm te geven. Als leidinggevende ga je met deze medewerker in gesprek en probeert te achterhalen waar het op vastloopt. Heeft het te maken met het aansturen van mensen? Welke vaardigheid moet de medewerker leren om zijn Expertise omgezet te krijgen in de praktijk?

Wat levert het werken met competenties op?

Het mooie aan het werken met competenties is, dat je als organisatie dezelfde begrippen gebruikt om werkgerelateerde zaken te bespreken. Het is een handvat om te checken waar de medewerkers staan en vervolgens om te kijken waarin je als organisatie wil dat je medewerkers zich verder gaan ontwikkelen.

Je kan per functie bepalen welke competenties iemand moet hebben om die functie goed te kunnen uitoefenen. Dit kun je als organisatie/bedrijf laten ontwikkelen, maar je kan als organisatie/bedrijf ook kijken naar organisaties die al werken met competenties. Waarom het wiel uitvinden als er al heel wat organisaties je voor zijn gegaan?
Reactie plaatsen