Doel - Actie - Resultaat

Hoe krijg je helder wat je wil bereiken? Door te redeneren vanuit het eindresultaat. Bedenk hoe het eindresultaat eruit moet zien en wees zo concreet en specifiek mogelijk. Hoe concreter jij weet wat je wil bereiken, hoe concreter je de acties die daarbij horen uit kan zetten.

Voordat je het eindresultaat bepaalt, bepaal je eerst de kaders. Dat kan met behulp van het kiezen van competenties waaraan je wil werken of door een onderwerp te kiezen waar je je het komende jaar op focust.

Hoe kan je zo'n A4 opstellen? Het onderstaande voorbeeld kan als template dienen. Dit voorbeeld hebben wij voor een onderwijsorganisatie gemaakt.

Doel komende x jaar

Ik wil mijn expertise als docent (plannen en organiseren) uitbreiden en ik wil op een goede manier met de groepen (werken met groepen) om kunnen gaan en daarvoor formuleer ik subdoelen met daaraan gekoppeld concrete acties die ik in mijn voortgangsgesprek met mijn teamleider terugkoppel.

Subdoel 1
Resultaat
Over 6 maanden wil ik dat 5 van mijn 8 klassen goed lopen. Dat betekent voor mij dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en dat ik rust heb over het programma en mijn aandeel daarin.

Acties
 • Ik maak een overzicht van de stof.
 • Ik schaf een map aan met een tabblad per klas en houd daarin de vorderingen bij van mijn leerlingen.
 • Na elke les noteer ik kort wat goed ging en wat ik kan verbeteren.
 • Ik vraag een collega om mee te kijken in een van de 3 klassen en om feedback te geven op mijn interactie met de groep op het gebied van x,y,z.
 • Ik vraag over 2 maanden dezelfde collega om nog een keer mee te kijken en ik vraag haar te kijken naar verbeteringen op het gebied van x,y,z.
 • Over 3 maanden neem ik een enquête af in de klas en vraag ik de leerlingen om hun mening.

 • Ik ben tevreden als…
  • 80% van de leerlingen duidelijkheid heeft en tevreden is over mijn les.
  • ik 3 maanden lang consequent bijhoud wat ik goed doe en wat ik kan leren – dit kan ik heel makkelijk checken en controleren voor mijzelf.
  • er uit de observatie van mijn collega komt dat er concrete zaken zijn verbeterd.

  Subdoel 2
  Resultaat
  Aan het eind van iedere maand heb ik de rapportage van mijn mentorleerlingen aangevuld met geüpdatete informatie. Per 6 maanden stel ik mijn teamleider op de hoogte of eerder indien nodig.

  Acties
  • Globale planning 15, 16, 17 – 30 mentorleerlingen – 10 leerlingen per week – om achterstand bij te werken.
  • Rapportage bijhouden elke maand.
  • In het voortgangsgesprek met mijn leidinggevende toon ik aan dat ik elke maand de rapportage bijgewerkt heb.

  • Dit voorbeeld kan gebruikt worden door teamleden, maar ook de teamleider kan dit voorbeeld omzetten naar zijn situatie. Wij hebben gemerkt dat zo concreet werken met eindresultaten, doelen en acties concrete resultaten oplevert.

    
Reactie plaatsen