De teamrollen van Belbin

Belbin definieert 9 rollen die je in een team kunt aannemen. Doorgaans kan iemand zich in ongeveer 2 of 3 rollen vinden. De rollen waar iemand zich in kan vinden zijn grotendeels in lijn met het karakter en de persoonlijkheid van die persoon. Iedere rol heeft zijn eigen sterktes en zwaktes. Juist de verschillen tussen deze rollen versterken het functioneren van een groep. Hierbij gaat het erom dat je elkaar kunt aanvullen en zo een succesvol team wordt. Natuurlijk kan je alle rollen aannemen als je dat wil, maar je zal nooit zo die rol kunnen vervullen als iemand die de rol van nature in zich heeft.

Teamrollen van belbin

De teamrollen

 • Plant: creatieveling, komt met originele oplossingen en heeft grote verbeeldingskracht.
  Valkuilen: let weinig op details en kan het contact met zijn omgeving en team kwijtraken.
  Geschikte functies: ontwerper, onderzoeker, schrijver

 • Voorzitter: coördineert, vat samen, hakt knopen door en geeft de procedure aan.
  Valkuilen: starheid door vast te houden aan besluiten, kan manipuleren.
  Geschikte functies: projectleider, voorzitter, bemiddelaar

 • Vormer: initiatiefrijk, gedreven, dynamisch, geeft richting en weet anderen in beweging te zetten.
  Valkuilen: over andere heen walsen en vechten over de rol van deskundige.
  Geschikte functies: projectleider

 • Brononderzoeker: netwerker, onderzoekt en stimuleert nieuwe mogelijkheden, enthousiast en nieuwsgierig.
  Valkuilen: te optimistisch, kan focus verliezen wanneer de druk afneemt.
  Geschikte functies: onderzoeker, inspiratiebron

 • Bedrijfsman: gestructureerd/ordelijk, gedisciplineerd en zet ideeën om in praktische handelingen.
  Valkuilen: te snel willen beginnen terwijl doelen en gewenste resultaten nog niet voldoende zijn besproken en heeft moeite met flexibiliteit.
  Geschikte functies: notulist, planner

 • Monitor: kritisch en analyserend, strategisch inzicht en ziet alle opties.
  Valkuilen: kan blijven hangen in kritisch denken en kan soms moeilijk een genomen besluit accepteren.
  Geschikte functies: voorzitter, secretaris, redacteur, planner, onderzoeker

 • Groepswerker: houdt het team bijeen, coöperatief, steunt andere teamleden.
  Valkuilen: besluiteloosheid, confrontaties vermijden.
  Geschikte functies: voorzitter, coach, sfeerbewaker

 • Zorgdrager: controleert of de puntjes op de i staan, zorgt dat zaken op tijd gebeuren en is alert.
  Valkuilen: kan slecht tegen tijdsdruk en kan doorslaan in perfectionisme.
  Geschikte functies: planner, secretaris, redacteur

 • Specialist: brengt zijn vakkennis en vaardigheden, is doelbewust, onafhankelijk en heeft doorzettingsvermogen.
  Valkuilen: kan blijven hangen in details in plaats van naar het geheel te kijken en heeft weinig interesse in samenwerking.
  Geschikte functie: onderzoeker

Deze rollen helpen inzicht geven in wat jouw sterke en zwakke kanten. Probeer met je team evenwicht te creëren tussen de verschillende rollen. Maak daarbij gebruik van elkaars sterke kanten en probeer zo een mooie basis te creëren voor een effectieve samenwerking.
Reactie plaatsen