Het beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek moet goed onderscheiden worden van een functioneringsgesprek. Voor ik verder inga op het beoordelingsgesprek zet ik eerst de verschillen op een rij. 

Het gesprek

Zoals we net in de verschillen hebben kunnen zien, is een beoordelingsgesprek erg belangrijk. Er kan een salariscorrectie of functieverandering van afhangen. Tijdens het gesprek spreekt de leidinggevende zijn oordeel uit over het functioneren van een medewerker. Hierdoor is voornamelijk de leidinggevende tijdens het gesprek aan het woord. Dit zorgt voor eenrichtingsverkeer en de verhouding tussen hem en de medewerker is dus ongelijkwaardig. Het doel van een beoordelingsgesprek is kortweg het verbeteren van het functioneren en presteren van de medewerker en het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Valkuilen

Tijdens het beoordelen van iemands functioneren kunnen fouten gemaakt worden. Vaak zijn mensen zich niet bewust van deze fouten. Daarom bespreken we hieronder een aantal valkuilen:
  • Halo-effect: dit houdt in dat een positief aspect ervoor zorgt dat de persoon in z’n geheel positief wordt beoordeeld.
  • Horn-effect: dit is het omgekeerde van het halo-effect. Eén negatief aspect zorgt voor een te negatief oordeel over de persoon.
  • Bang zijn om slecht nieuws te brengen: hierdoor kun je een lage beoordeling vermijden terwijl deze misschien wel op z’n plaats zou zijn.
  • Vooroordelen: deze kun je impliciet meenemen tijdens een beoordeling. Bijvoorbeeld: ‘Alle mannen zijn hanen’. Dit wordt ook wel etiketteren genoemd. Je plaatst iemand in een hokje en kijkt niet meer verder dan het etiket.
  • Jezelf als norm nemen: als beoordelaar de medewerker vergelijken met jezelf.
  • Toegeeflijkheid: hierbij gaat het om een te positieve beoordeling. Dit kan voorkomen wanneer de verhouding tussen leidinggevende en medewerker meer collegiaal is dan hiërarchisch.
  • Psychologiseren: op grond van één aspect van iemands functioneren een uitspraak doen over zijn karakter.
  • Onvoldoende voorbereiding: de beoordeling kan hierdoor niet goed verlopen en de medewerker zal zich niet serieus genomen voelen.
Reactie plaatsen