Wat is het verschil tussen visie, missie en strategie?

visiemissiestrategie-150x150Een zichzelf respecterende organisatie of bedrijf heeft een missie en een visie. In die stukken wordt het bestaansrecht verwoord. De missie en visie zijn ook de leidraad bij alles wat er in het bedrijf gebeurt.

Mensen zelf kunnen ook een missie en een visie hebben. Het is fijn om met mensen samen te werken die nagedacht hebben over hun missie en visie. Dan kan die missie en visie naast de missie en visie van het bedrijf of de organisatie gelegd worden.

De begrippen missie en visie zijn een eigen leven gaan leiden, waardoor er een babylonische spraakverwarring is ontstaan. De meest gangbare uitleg wordt in dit artikel besproken: Wat is een missie?, Wat is een visie? en Wat is de strategie?

Wat is een missie?

In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is iets wat door de jaren heen gegroeid is, het is het fundament van een organisatie, veelal gekoppeld aan de oprichter van het bedrijf of organisatie. Deze oprichter had een droom en wilde met zijn organisatie iets wezenlijks bereiken in de wereld. Het mooiste is dat op een bepaald moment de missie iets is geworden dat door heel het bedrijf gedragen wordt. Dan is de missie geïntegreerd in de handelswijze van de medewerkers.

Een missie is een dieper liggende motivator om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. Als de missie helder is, dan kan een bedrijf in een storm terecht komen, maar dan weet iedere medewerker waarom hij deed wat hij deed en die wetenschap helpt je op de been te blijven in moeilijke situaties.

Een missie is een blijvend iets dat niet elk jaar verandert.

Hulpvragen om een missie te formuleren:
 • Waar staan we voor?
 • Welke normen en waarden hebben we?
 • Welke overtuigingen motiveren ons?
 • Wat is ons bestaansrecht?

 • Wat is een visie?

  De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Telkens wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie van de organisatie.

  Hulpvragen om een visie te formuleren:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat zijn onze kernwaarden?

  • Waarom zou je een visie formuleren?

   De drie belangrijkste redenen om een visie te formuleren zijn:
   • onderscheiden
   • richting geven
   • scherpen

   • Allereerst is het belangrijk dat je aan de wereld om je heen kan vertellen waar je naartoe groeit als organisatie. Een visie is niet alleen van belang voor de organisatie in zijn geheel. Een teamleider heeft ook een visie voor zijn afdeling. Die visie is afgestemd op de grotere visie.

    Door helder te hebben wat de visie is, is het makkelijker om richting te geven. Waar gaat de organisatie het komende half jaar naar toe? Wat betekent dit voor het personeelsbeleid? Wat betekent dat voor jouw team.

    Hoe duidelijker jij weet wat de richting is, hoe makkelijker het voor de mensen om je heen is om je te volgen. Mensen volgen nu eenmaal die mensen die weten waar ze naartoe gaan.

    Missie en visie zijn twee verschillende invalshoeken van waaruit je als bedrijf je statement schrijft. Het een kan niet zonder het ander. De missie is het fundament onder de organisatie en de visie is de manier hoe je de missie handen en voeten kan geven. De meeste organisaties beschrijven in hun visiedocument ook de doelstellingen die ze willen halen, de doelstellingen die logisch voortvloeien uit de visie, ook wel de strategie genoemd.

    Een overzicht met de belangrijkste verschillen

    missievisie

    Wat is een strategie?

    Het visiedocument ligt klaar. De toekomst is helder geformuleerd. Nu moet die droom nog uitkomen. Om ervoor te zorgen dat visies niet voor niets geformuleerd zijn, is het goed om te bedenken welke strategie je in gaat zetten om die visie werkelijkheid te laten worden.

    Door duidelijke acties te formuleren en een actieplan te maken is de kans groter dat de strategie ook daadwerkelijk uit gaat komen. Eisenhower zei: 'Plans are nothing, planning is everything'.

    Een strategie bestaat uit:
    • concrete uitwerking van de visie - wat ga je wanneer doen en waarom? wat ga je juist niet doen en waarom?
    • actieplan - welke acties ga je doen
    • taakverdeling - wie gaat welke acties doen?
Debora Veldman
Door

Debora Veldman

op 09 Apr 2020

Nuttig. In de praktijk worden deze begrippen nogal eens door elkaar gehaald.

John
Door

John

op 13 Jan 2020

Zeer handig overzicht als je beleidstukken moet bestuderen en je de termen niet meer scherp hebt. Even alles op een rij en je kunt aan de slag.

Lubbert Baarssen
Door

Lubbert Baarssen

op 13 Jan 2020

Eindelijk eens een kort en helder stuk over wat het e.e.a. inhoud. Ik kan hiermee uit de voeten. Hartelijk dank voor dit stuk

Edith
Door

Edith

op 21 Dec 2019

Fantastische uitleg, hier heb ik zeker iets aan

Els Dennebos
Door

Els Dennebos

op 04 Nov 2019

Duidelijke uitleg!

maarten
Door

maarten

op 05 Sep 2019

verhelderend

Jan Jansen
Door

Jan Jansen

op 08 Jan 2019

Volgens mij heb je eerst een visie en daarna pas de missie, namelijk die visie uitdragen. Om dat doel te bereiken is een strategie wel zo handig.

Eva Keblusek
Door

Eva Keblusek

op 22 May 2020

Dank voor je reactie! We snappen wat je zegt. Vanuit organisatie- en bedrijfsoogpunt is de variant die wij beschreven hebben de meest gangbare. Een bedrijf heeft vaak een zogenoemd 'mission statement' dat hun bestaansrecht weergeeft en een visie hoe ze dat willen bereiken en een strategisch plan van aanpak.

Rachid
Door

Rachid

op 08 Dec 2017

Uitstekende analyse

Peter Driessen
Door

Peter Driessen

op 06 Oct 2017

Een prima bondig en samenhangend artikel. Heb ik intern gebruikt om verwarring m.b.t. de gebruikte terminologie te voorkomen.

Kristel van Lieshout
Door

Kristel van Lieshout

op 22 Feb 2017

Bedankt voor dit geweldig duidelijke stuk. Ik heb er erg veel aan. Ik ben namelijk een bedrijfsplan aan het schrijven en raakte helemaal in de war wat nu precies het verschil is tussen een missie en een visie, maar nu is het duidelijk.

L.Overbeeke
Door

L.Overbeeke

op 21 Feb 2017

Beste mensen, Los van de inhoudelijke kant wil ik graag een taalkundige onjuistheid opmerken In de tekst wordt gesproken over 'handelswijzen'. Dit laatste woord is echter onjuist en wordt zonder S geschreven (=handelwijzen). Voorts heb ik inhoudelijk wel van uw tekst gebruik gemaakt. Dank daarvoor! Succes op de Teamleiders Academie.............

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down