Iedereen is anders ... en hoe ga je daarmee om?
28 mei 2014 

Iedereen is anders ... en hoe ga je daarmee om?

In onze blogs over jezelf managen hebben jullie duidelijk kunnen lezen hoe wij zaken anders aan kunnen vliegen en hoe zaken op een andere manier effect op ons hebben. Dat is waarschijnlijk niet verrassend. Iedereen is tenslotte anders, ook wij. Daar zit ook onze kracht.

Modellen 

Er zijn vele modellen in omloop die hier op de een of andere manier een verdeling in proberen aan te brengen. Zo heb je Insights, DISC, MBTI en de rollen van Belbin om er maar een paar te noemen. Deze modellen vinden allen hun oorsprong in het gedachtegoed van C. Jung. Er worden tegenwoordig zelfs DNA-profielen gemaakt om in de genen te kijken hoe het met jouw verkoopkwaliteiten gesteld is. Dan rijst de vraag: in hoeverre zijn we veranderbaar? Afgezien van onze genen (nature) speelt ook de opvoeding, cultuur en ontwikkeling (nurture) een grote rol in wie we zijn en hoe we doen. Veel van de modellen die wij kennen kijken in de eerste plaats naar gedrag. Dat is zichtbaar,  meetbaar en valt te veranderen . Gelukkig ook maar, want daardoor kunnen mensen zich ontwikkelen en ander gedrag aanleren.

De Denkwijzes

Ja gedrag is veranderbaar én het komt ergens vandaan. Dat zien we met name in stresssituaties. Waar mensen met een goed ontwikkeld EQ hun communicatie en gedrag goed af kunnen stemmen op de persoon die ze tegenover zich hebben, blijft het vaak een uitdaging om dat in tijden van stress ook doen. Biologisch gezien is dat logisch. Bij stress geldt er slechts 1 strategie. We kunnen ons tenslotte niet veroorloven te blijven twijfelen tussen vluchten of vechten. Dus zorgen onze hersenen ervoor dat we teruggaan naar onze ‘moedertaal’. Die kennen we tenslotte het beste en kost de minste energie. Het kennen van onze ‘moedertaal’ helpt dus enorm om het onderscheid te kunnen maken welk gedrag situationeel is of aangeleerd en welk gedrag naadloos volgt uit onze denkpatronen. Vanuit deze wetenschap hebben wij De Denkwijzes ontwikkeld.

Samenwerken

Gelukkig zitten we niet altijd in een stress situatie en zijn we goed in staat, of kunnen in elk geval leren, hoe we de andere talen ook kunnen spreken. Bij samenwerken kun je de krachten bundelen. Verschillende denkwijzes pakken zaken namelijk op een andere manier aan. De kracht van de een is de uitdaging voorde ander. Door elkaar mee te nemen in het denkproces en open te staan voor elkaars visie kun je met elkaar komen tot de beste strategie Zo kunnen we altijd van elkaar leren en optimaal situationeel anticiperen.

Belangrijkste tip

Dat samenwerken kan soms wel wat van ons vergen. Het is niet altijd makkelijk begrip op te brengen voor het anders werkende hoofd van je collega of leidinggevende om maar te zwijgen van je partner… Kennis van je eigen denkwijze en weten welke denkwijzes er zijn helpt bij dit begrip.

Voor nu willen we je in elk geval 1 belangrijke tip geven: Kom vanuit verwondering!

In plaats van je te ergeren aan die ene onlogische, stomme, vertragende, starre of onrealistische opmerking van de ander, vraag je je nieuwsgierig af ‘wat maakt dat hij zo denkt?’ Vraag dat de ander en probeer het echt te begrijpen. Vat samen wat de ander zegt met je eigen woorden. Zo kan je checken of je de ander echt begrepen hebt.  Daarna kan je jouw visie daarnaast zetten, zonder oordeel, dus niet er tegenover of erboven maar echt ernaast.  Vanuit die twee visies kunnen jullie dan de beste strategie kiezen in die specifieke situatie. Wat is er nu nodig in dit concrete geval? Wellicht kom je samen tot een derde en nog betere visie en strategie. Dat is samenwerken optima forma. Het bundelen van elkaars kracht in het ‘anders’ zijn. Waarom zijn we anders zo geschapen of geëvolueerd? Als dat geen doel zou dienen zouden we allemaal allang één uniforme worst zijn.

Wil je reageren op dit blog? We horen graag jullie ervaringen in het ‘anders’ zijn. Waar vul je elkaar aan of irriteer je je juist aan de ander? De eerste 10 reacties worden beloond met een telefonische coachingsessie van 30 minuten.

Over de schrijver
Eva Keblusek is vanuit de wetenschappelijke onderzoekswereld overgestapt naar het geven van trainingen en delen van haar kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke groei, communicatie en leiderschap. Hier ligt haar passie en kracht. Naast psychotherapie heeft ze verschillende trainingen gevolgd op het gebied van communicatie en leiderschap en blijft ze zich ontwikkelen. Inmiddels heeft ze ruim 10 jaar ervaring opgedaan bij verschillende organisaties zowel bij profit- als non profit instellingen. Sinds 2014 heeft ze binnen de zorg teams begeleidt in hun ontwikkeling naar zelfstandige, vitale en zelforganiserende teams.
Nick van Amson
Door

Nick van Amson

op 28 May 2014

Beste Eva,Zeker een artikel dat jou tot nadenken stemt De aangeboden actuele communicatieve handvaten zijn duidelijk en bovenal practisch ingegeven en dus daarom makkelijk ook voor mij althans makkelijk toe te passen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik denk dat ik hiermee wil volstaan.groetjesNick

Rita
Door

Rita

op 29 May 2014

Allereerst, neem je je vooraf voor mild te zijn in het oordeel naar de ander, realiseer je dat de ander jou met zo anders vind. Vanuit die houding ben je in staat de ander te respecteren en te acteren vanuit kansen in plaats van weerstand doordat de ander anders is. Dat voelt de ander. Door zelfreflectie toe te passen, eigen gedrag bij te stellen, feedback te vragen, transparant te zijn in je eigen leerproces, biedt dat draagvlak voor anderen om ook te willen leren van de ander. Maar de ander is anders, dat mag en die mensen zijn net zo nodig als ik! Kortom: net zoals het een norm is dat je respect hebt voor je medemens, is de waarde die daaraan gekoppeld kan worden, de ander is anders, daar is niets mis mee. Het is een uitgangspunt!

Rita
Door

Rita

op 29 May 2014

Allereerst, neem je je vooraf voor mild te zijn in het oordeel naar de ander, realiseer je dat de ander jou met zo anders vind. Vanuit die houding ben je in staat de ander te respecteren en te acteren vanuit kansen in plaats van weerstand doordat de ander anders is. Dat voelt de ander. Door zelfreflectie toe te passen, eigen gedrag bij te stellen, feedback te vragen, transparant te zijn in je eigen leerproces, biedt dat draagvlak voor anderen om ook te willen leren van de ander. Maar de ander is anders, dat mag en die mensen zijn net zo nodig als ik! Kortom: net zoals het een norm is dat je respect hebt voor je medemens, is de waarde die daaraan gekoppeld kan worden, de ander is anders, daar is niets mis mee. Het is een uitgangspunt!

Reactie plaatsen

21 Tips voor Teamleiders.

Direct met je inschrijving ontvang je ons gratis e-boek 21 Tips voor Teamleiders. Hierin geven wij je een aantal tips ter inspiratie voor jouw leiderschap op het gebied van:
50%
E-boek: 21 Tips voor Teamleiders
E-book downloaden