Multiculturele samenleving

Multiculturele samenleving

Nederland is een multiculturele samenleving bestaande uit zo’n 190 verschillende culturen. Het aantal culturen in de wereld wordt geschat op 10.000 en het aantal talen op 6.170. Amsterdam is de meest multiculturele stad van de wereld met 178 nationaliteiten.

Door de groei van onder andere massacommunicatie, internationale handel en het relatief gemakkelijk kunnen vestigen in een ander land, zorgt ervoor dat je als teamleider direct geconfronteerd wordt met andere culturen. Door al deze verschillende culturen is het dan ook niet vreemd dat cultuurverschillen een knelpunt kunnen vormen voor effectieve communicatie. Enkele struikelblokken die zich voor kunnen doen:
  • Alles zien, beleven en interpreteren vanuit je eigen denkraam van normen en waarden.
  • Aan de ander toeschrijven van de eigen normen en waarden.
  • De eigen wensen, beperkingen en grenzen niet goed kunnen verwoorden en benoemen voor de ander.

Om toch effectief te kunnen communiceren zonder te struikelen, moet je de verschillen zien te overbruggen. Als teamleider kun je in je team te maken hebben met mensen met verschillende achtergronden, ook culturele achtergronden. Het is de moeite waard om je te verdiepen in die verschillende culturen. Hierdoor versterk je de communicatie, waardoor doorgaans de band met je medewerker ook sterker wordt en je beiden tot betere resultaten kunt komen.

Om goed om te gaan met de verschillen moet je als teamleider je eerst bewust worden van die verschillen. Pinto bedacht een drie-stappenmethode die je in staat stelt de verschillen te overbruggen en effectief te communiceren.

 
Reactie plaatsen