Verschillen overbruggen: drie-stappenmethode

Pinto ontwikkelde de drie-stappenmethode (DSM-methode) om effectieve interculturele communicatie te kunnen realiseren.
  • Stap 1: Leer eigen normen, waarden en gedragscodes kennen.
  • Stap 2: Leer de (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander kennen. Let hierbij op of je opvattingen wel ‘evidence-based’ zijn.

Na deze eerste twee stappen ontstaat het dubbelperspectief. Je kunt een situatie vanuit zowel je eigen culturele perspectief als vanuit dat van de ander bekijken. Wanneer je de achterliggende redenen van bepaald gedrag begrijpt, is dit soms al voldoende om je er niet (meer) aan te ergeren. Door een beetje aanpassing en begrip van beide partijen kunnen verschillen overbrugd worden.

Toch biedt de dubbel-perspectiefbenadering niet altijd uitkomst. Normen en waarden kunnen haaks op elkaar komen te staan en leiden tot een conflict. De laatste stap zou beide partijen nader tot elkaar moeten brengen:
  • Stap 3: Stel vast hoe de ander in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Stel vast waar je eigen grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Deze grenzen worden aan de ander uitgelegd op een manier die past bij zijn culturele communicatiecodes.

Probeer deze stappen eens toe te passen en ondervind wat het je oplevert!
Reactie plaatsen