Mindmaps – een effectieve manier om overzicht te krijgen

Wat heeft mindmappen nu met time management te maken zou je zeggen. Nou, alles.

Het is een effectieve manier om overzicht te krijgen en ordening aan te brengen in complexe zaken.

Het zorgt ervoor dat je sneller informatie kunt opnemen en stimuleert de creativiteit waardoor je sneller meer mogelijkheden en oplossingen kan zien.

Bij het maken van lijstjes maken we vooral gebruik van onze linkerhersenhelft, die van het logische denken. Bij mindmappen maken we veel meer ook van onze rechter hersenhelft gebruik. Door beide hersenhelften te gebruiken wordt ons denken ook breder en bedenken we makkelijker zaken en oplossingen van buiten onze normale denkpatronen. Daarnaast geeft de mindmap een visueel beeld dat we veel sneller kunnen opslaan en en overzien.

Kortom, mindmappen is leuk om te doen, kost minder tijd en levert meer op.

Wanneer mindmaps te gebruiken

 Er zijn vele toepassingen voor mindmaps denkbaar. Te denken valt aan:
 • Planning voor een project
 • Overzicht van een website of boek
 • Overzicht van taken en rollen
 • Overzicht van competenties of vaardigheden
 • Voorbereiding van een vergadering of presentatie
 • Structureren van gedachten
 • Brainstormen van ideeën
 • Doelen bepalen en bijbehorende acties kiezen

en voeg hier ook vooral je eigen toepassingen aan toe.

Voor de website teamleidersacademie.nl heb ik een mindmap gemaakt met een overzicht van alle onderwerpen,  artikelen en blogs.

Bij het voorbereiden van trainingen gebruik ik de mindmap om de training vorm te geven, de onderdelen te ordenen en de geschikte oefeningen te bepalen.

Tegenwoordig worden mindmaps ook steeds meer gebruikt in het onderwijs.

Mijn zoon zit in groep 3 van de basisschool en bij ieder nieuw thema starten ze met een mindmap waarop wordt aangegeven wat iedereen al weet van dat onderwerp en wat er nog te leren valt.

Hoe mindmaps te maken.

 Je kan mindmaps op de computer maken maar ook natuurlijk op een vel papier.

Hieronder de stappen voor het maken van een mindmap:
 • Neem een blanco vel papier, zonder lijntjes en leg dit in de breedte voor je neer.
 • Begin met een centraal onderwerp, bv mijn competenties of de naam van het project dat je in kaart wilt brengen. Zet dit onderwerp in het midden neer en omcirkel het.
 • Teken vanaf het centrale punt zijtakken voor ieder item dat met je onderwerp te maken heeft. Bv mijn competenties kan tijtakken geven als ‘teamleiderschap’ en ‘coachen’ en ‘visie’.
 • Schrijf zoveel mogelijk  de kernwoorden op en niet hele zinnen. Dit houdt het helder en overzichtelijk .
 • Bij iedere zijtak kan je ook weer subzijtakken maken met items die op die competentie van toepassing zijn bv bepaalde gedragsankers, waar je sterk in bent, waar je valkuilen liggen etc.
 •  Om het geheel nog visueler te maken kan je er ook voor kiezen bij het centrale onderwerp en de belangrijkste items afbeeldingen te plaatsten of tekeningen te maken.
 • Werk ook met kleuren, bv groen voor waar je sterk in bent en rood wat je nog wilt ontwikkelen. Je kan iedere hoofdzijtak ook een andere kleur geven.
 • Blijf de mindmap aanvullen met nieuwe inzichten, acties en resultaten.

 •  Websites met gratis software voor mindmaps.

   Er is verschillende software in omloop voor het maken van mindmaps.

  Gratis software is te vinden bij:

  Free Mind  (deze gebruik ik).

  Freeplane:  gebaseerd op FreeMind, meer mogelijkheden voor plaatjes, ook mobiele versie.

  X Mind:  

  Betaalde software:

  MindJet MindManager  

   

  Binnenkort: filmpje van freemind en hoe dat werkt.
Reactie plaatsen