Beoordelen en identiteit

Sommige leidinggevenden vinden het lastig om hun medewerkers te beoordelen. Ze weten dat dit bij de functie hoort, maar favoriet is deze bezigheid niet. Zo sprak ik onlangs een leidinggevende die aangaf bang te zijn geweest dat ze de medewerkers te streng had beoordeeld. Mooi dat deze teamleider hier over nadacht en naar zichzelf durfde te kijken. Daarnaast sprak ik ook leidinggevenden die allerlei excuses bedachten om maar onder het beoordelen uit te komen.

Ik vind die excuses niet acceptabel, maar ik begrijp de weerstand die leidinggevenden tegen beoordelen kunnen hebben; helemaal als beoordelen nieuw is in de organisatie. Beoordelen raakt namelijk het hart van je wezen als leidinggevende. Allereerst moet je weten wie je zelf bent, waar je voor staat en wat je van je medewerkers verwacht. Doe je recht aan je medewerkers en vraag je datgene wat ze aankunnen? Daag je je medewerkers voldoende uit en behandel je ze volwaardig?

Ten tweede moet je heel alert zijn op je eigen overtuigingen en vooroordelen die soms zomaar door kunnen klinken in de zinnen die je zegt.

Ten derde moet je wel de mogelijkheid hebben om zicht te krijgen op datgene wat je medewerkers doen. Maar in de waan van de dag kan het zomaar zijn dat je meer in vergaderingen zit, dan dat je bezig bent met je mensen. Om goed te kunnen beoordelen moet je dus je aandacht goed verdelen en alert zijn op je agenda.

Als jij binnenkort je medewerkers moet beoordelen, dan wil ik je helpen met een aantal vragen die je voor jezelf kan beantwoorden. Deze vragen zullen je helpen om zicht te krijgen op je eigen identiteit.

  1. Wat is jouw opvatting over de functie van jouw medewerkers?
  2. Wat vind jij dat jouw medewerkers minimaal moeten kunnen?
  3. Hoe verhoudt datgene wat jij vindt zich met de praktijk?
  4. Wat is jouw arbeidsethos?
  5. Hoe vind jij dat iemand zich zou moeten verhouden tot zijn werk en tot de organisatie?
  6. Hoe belangrijk vind jij organisatiebewustzijn?
  7. Hoe belangrijk vind jij organisatiecommitment?
  8. Behandel je vrouwelijke werknemers op dezelfde manier als mannelijke?
  9. Wat vind jij van zwangerschapsverlof, ouderverloven e.d.?
  10. Welke invloed heeft (langdurig)ziekteverzuim of reintegratie op de beoordeling?

Ik ben benieuwd hoe de vragen je geholpen hebben. Laat je reactie achter, zodat andere teamleiders ook kunnen leren van jouw ervaringen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

21 Tips voor Teamleiders.

Direct met je inschrijving ontvang je ons gratis e-boek 21 Tips voor Teamleiders. Hierin geven wij je een aantal tips ter inspiratie voor jouw leiderschap op het gebied van:
50%
E-boek: 21 Tips voor Teamleiders
E-book downloaden