arrow_drop_up arrow_drop_down
Ons brein en de denkwijzes
24 oktober 2013 

Ons brein en de denkwijzes

Onlangs  zijn we naar het theatercollege van Professor Dick Swaab geweest in het DeLaMar theater in Amsterdam. Voor wie Dick Swaab niet kent, hij is een zeer bekend neurowetenschapper en al ruim 30 jaar directeur van het Instituut voor Hersenonderzoek en schrijver van het boek ‘Wij zijn ons brein’.

Zeer interessant om te horen wat er allemaal al in onze hersenen is geprogrammeerd en vastligt voor onze geboorte. Uiteraard is gedrag beïnvloedbaar en ontwikkelbaar. De hersenen spelen hier, meer dan wij vermoeden, een uiterst cruciale zo niet alles bepalende rol in. Wat vanuit onze genen vastligt in ons karakter is niet zomaar te veranderen. Daar dient dus bij het vinden van de juiste man/vrouw op de juiste plek zeker rekening mee gehouden te worden.

Wij hebben de eer gehad Dick Swaab onze waaier over de Denkwijzes  te mogen overhandigen en met hem van gedachten te wisselen over De Denkwijzes en wat daarvan terug te vinden is in de hersenen.

Hersengebieden en karakter

Aangetoond is dat, in rust, bij een aantal belangrijke karaktereigenschappen (extroversie, openheid, overeenstemmingsgerichtheid, plichtsgetrouwheid) bepaalde gebieden in de linker en rechterhersenhelft meer contact met elkaar maken.

Het is interessant te bekijken hoe karakter en denkwijze met elkaar verbonden zijn en waar ze ook los van elkaar kunnen staan.

 

hersengebieden met dezelfde kleur zijn hechter verbonden bij mensen die hoger scoren voor die persoonlijkheid. Blauw = extroversion; Rood = openness; Paars = agreeableness; Geel = conscieuntiousness. Uit: personality is reflected in the brain. In Plos one Vol 6:11, E27633

hersengebieden met dezelfde kleur zijn hechter verbonden bij mensen die hoger scoren voor die persoonlijkheid. Blauw = extroversion; Rood = openness; Paars = agreeableness; Geel = conscieuntiousness. Uit: personality is reflected in the brain. In Plos one Vol 6:11, E27633

Invloed van De Denkwijzes op Ons Brein.

Daarnaast lijkt het de moeite waard nog verder in te zoomen op neuronenbanen zelf en niet alleen te kijken naar de locatie van de verschillende gebieden.

Signalen worden doorgegeven via  neuronen en hun synapsen. Deze vormen een complex netwerk dat met elkaar in verbinding staat. Iedere route geeft nieuwe mogelijkheden en uitkomsten.

In het model dat wij hanteren van De Denkwijzes  onderscheiden we bij  de formele denkers en de informele denkers. We kunnen ons voorstellen dat de formele denkers overwegend gebruik maken van de neuronenbanen die eerder goede resultaten hebben opgeleverd. Waarom een goed resultaat inwisselen voor een onzekere uitkomst. Die neuronen banen zijn als het ware een soort snelwegen geworden, een duidelijk ingesleten en bekende route. Aan de andere kant heb je de informele denkers. Zij staan open voor allerlei verschillende mogelijkheden en dagen zichzelf steeds uit om nieuwe routes te bewandelen. Door dit voortdurend oppikken van nieuwe signalen en prikkels ontstaat een complex en uitgebreid netwerk van allerlei (extra) neuronenbanen.neuronen

Interessant is hier weer de vraag wat ligt er bij de programmering van de hersenen al vast en hoe valt dit nog te ontwikkelen. Ook na de geboorte worden er nog neuronenbanen aangelegd en banen die niet gebruikt worden gaan verloren. Hoe bepalend is die ontwikkeling voor onze uiteindelijk vorming van onze denkwijze of hoe bepaalt onze denkwijze de vorming van ons brein?

Onderzoek

We zijn er van overtuigd dat je voor een deel de andere talen van de andere denkwijzes kan leren spreken. Echter spreken in je moedertaal zal altijd veruit het minst energie kosten. En natuurlijk zijn er vele variaties tussen de verschillende denkwijzes. Uiteindelijk is het leven gelukkig niet zwart/wit en blijven onze hersenen een mooi mysterie dat zijn geheimen slechts langzaam prijsgeeft. Onderzoek is nodig om deze geheimen te kunnen onthullen.

Seminar De Denkwijzes

Wil je meer weten over de Denkwijzes? Kom dan naar ons seminar in November

 

 

 

 

Over de schrijver
Eva Keblusek is vanuit de wetenschappelijke onderzoekswereld overgestapt naar het geven van trainingen en delen van haar kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke groei, communicatie en leiderschap. Hier ligt haar passie en kracht. Naast psychotherapie heeft ze verschillende trainingen gevolgd op het gebied van communicatie en leiderschap en blijft ze zich ontwikkelen. Inmiddels heeft ze ruim 10 jaar ervaring opgedaan bij verschillende organisaties zowel bij profit- als non profit instellingen. Sinds 2014 heeft ze binnen de zorg teams begeleidt in hun ontwikkeling naar zelfstandige, vitale en zelforganiserende teams.
Reactie plaatsen