Inspiratie

blogs om te inspireren en motiveren

Inspiratieblog – ‘Ho, stop!’ of STAR?

Ho STOP!

In mijn werk in het sociaal domein heb ik te maken met betrokken en bevlogen professionals. Mensen die graag alle problemen willen oplossen. Dit zijn prachtige kwaliteiten, maar elke te ver doorgevoerde kwaliteit is ook een valkuil. Zo bedacht ik zelf de ‘ho, stop!’- mantra. Even een pas op de plaats en goed nadenken wat de vraag is. Dan doorvragen en dan pas met een reactie komen.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in de vaart der volkeren is er alweer actie ondernomen en soms met alle gevolgen van dien. In datzelfde sociale domein hebben we ook te maken met het bewust omgaan met informatie. Je wil immers geen datalek veroorzaken. In dat kader volgt iedere medewerker een e-learning om alert te blijven op alle valkuilen in deze digitale tijd.

STAR

Laat ik nou in die e-learnning mijn ‘ho, stop!’ tegenkomen, maar dan als variant op de STARR (situatie, taak, actie, resultaat, reflectie), namelijk Stop, Think, Ask en React. Die variant kende ik nog niet, maar is in deze situatie goed bruikbaar. Maar hoe graag ik ook nieuwe dingen leer, ik gebruik mijn ‘ho, stop!, een opmerking die medewerkers als een van mijn stokpaardjes zien.

Heb jij ook van die geveugelde uitspraken? Deel ze met ons door te reageren!

 

 

Inspiratieblog – Teamtaken verdelen

Vitaal team

Hoe vitaal is een vitaal team? Een van de processen waar je dat als teamcoach vaak aan kan aflezen is de manier waarop de teamleden tot een goede verdeling van de taken komen. Zeker in zelforganiserende teams waar ook veel beleids- en organisatorische taken verdeeld moeten worden, kan dat een lastig proces zijn. Meestal zijn dat de minder populaire taken; als teamlid heb je immers voor je vak gekozen op inhoud, anders was je wel beleidsmedewerker geworden of manager. Soms zit er ook nog onbegrip of oud zeer uit het verleden. De organisatie heeft immers voor deze organisatievorm gekozen, als teamlid wil je gewoon je werk kunnen doen en gefaciliteerd worden.

Vaak is er ook een periode van onduidelijkheid en gebrek aan randvoorwaarden aan vooraf gegaan. Het valt op dat zelforganiserende teams gewend zijn geraakt aan ‘zoek het zelf maar uit’ en dus aan relatief veel vrijheid wat dan gevoelsmatig ingekaderd gaat worden. Een soort verwend en verwaarloosd. Je ziet niet voor niks een tegenbeweging naar meer management in de nabijheid, meewerkende teamcoördinatoren of de oude teamleiders terug.

Uitdagingen

Daarnaast kan ook de ervaren werkdruk een uitdaging zijn en ervoor zorgen dat men niet staat te springen voor extra taken. Iedereen is anders en gaat ook anders met zijn tijdsverdeling om. Sommigen kunnen makkelijker de focus houden dan anderen. Anderen kunnen makkelijk schakelen tussen heel verschillende taken. Voor weer anderen is het vooral belangrijk of ze de taak alleen of samen kunnen uitvoeren of hoeveel energie het ze geeft.

Voordat je het weet vindt men iets van de ander. Gaat men oordelen en wordt het persoonlijk. Ook kan er een  reflex van eigenbelang boven teambelang zijn. Teamleden zijn in een soort van overlevingsmodus gekomen en dan is er minder ruimte voor de ander.

Dat alles maakt het lastig om tot een goede verdeling te komen.

Maar hoe dan wel?

  1. Bepaal eerst de randvoorwaarden

Voordat je taken kan verdelen moet je weten waar je aan toe bent. Wat zijn de verwachtingen en verantwoordelijkheden die bij die taak horen? Hoeveel uur de tijd krijg je ervoor? Kan iedereen de taak op zich nemen of zijn er voorwaarden voor een bepaald functieprofiel?

Hoe helderder de randvoorwaarden, hoe makkelijker de keuze op basis van argumenten.

  1. Goede voorbereiding

Als een team mijn hulp als teamcoach inroept om tot een goede verdeling van bijvoorbeeld de teamtaken te komen, geef ik ze eerst een opdracht mee. Die opdracht luidt:

  1.  Als jij een keus moest maken, welke taken zou je dan willen doen en waarom?

Je kan eventueel ook een 1ste, 2de en 3de keus opgeven. Belangrijk is om naar de argumenten te kijken. Wat vind je leuk? Waar krijg je energie van? Wat kan je goed? Wat zou je willen ontwikkelen? Wat past bij jouw denkwijze? Waar word je blij van? Soms laat ik de teamleden ook een matrix invullen (vind ik leuk/ vind ik niet leuk en kan ik goed/ kan ik (nog) niet goed).

2. Als jij binnen het team de taakverdeling zou mogen maken, wie zou je dan op welke taak zetten en waarom?

Ook hier is het weer van belang om met argumenten te komen. Welke kwaliteiten zie je bij je collega’s? Wie past het beste bij welke taak? Het gaat er daarbij dus niet alleen om dat anderen die taak ook niet zouden kunnen doen, het gaat ook om het geheel.

  1. Het goede gesprek

Daarna komt het team bij elkaar om een besluit te nemen over de verdeling. Op grond van de geleverde input is vaak dan al een voorstel gemaakt. Het team gaat met elkaar in gesprek om ieders mening en gezichtspunt te horen. Het gaat er niet om dat de meeste stemmen gelden. Het gaat er ook niet om dat iemand zich verplicht voelt een taak op zich te nemen omdat de rest van het team die persoon op een bepaalde plek ziet. Het gaat om het aangeven en luisteren naar elkaars argumenten en overwegingen en te denken vanuit het teambelang.

Dat betekent dat ieders individueel belang gelijkwaardig meetelt. Dat houdt in dat men er met elkaar voor waakt dat niet de grenzen van de een ten koste gaat van de grenzen van de ander. Dat er inlevingsbereidheid is zonder grensoverschrijdende opoffering. Dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen keuzes. Dat men niet blijft hangen in ‘het moet voor iedereen het beste zijn’ want het perfecte plaatje is doorgaans onhaalbaar en niet realistisch. Uiteindelijk committeert men zich aan dat voorstel waarbij niemand meer een overwegend beargumenteerd bezwaar heeft. In dit gesprek is de vitaliteit van het team voelbaar.

  1. Al doende leren

Als laatste geef ik de teams altijd mee om het ook gewoon te gaan doen en te ervaren. Sommige teams willen alles helemaal afgekaderd hebben en schieten door in het vaststellen van de randvoorwaarden. Totale helderheid over alles is een utopie en werkt stagnerend. Al doende krijg je als team scherp wat werkt en wat niet werkt. Blijven evalueren, bijsturen en aanscherpen. Ook hierin wordt de vitaliteit van een team zichtbaar.

Hoe vitaal is jouw team? Hoe doen jullie dit soort processen? Heb jij nog tips wat bij jullie goed gewerkt heeft? Deel het door te reageren! Laat je ervaringen achter en inspireer anderen.  Heb je een vraag dan kan je die hier ook stellen. We beantwoorden hem met plezier!

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratieblog – Job crafting

Als mens in een leidinggevende positie is het goed om mentoren te hebben. Soms ontvallen deze mentoren je en dat is mij tweemaal overkomen. De adviezen leven nog voort in mijn hart.

Lessen van een mentor

Zo vertelde ik jaren geleden tegen mijn mentor dat het me moeilijk viel om een bepaalde opdracht tot een goed einde te brengen. Er was zoveel gedoe dat ik mij inspiratie en drive verloor. Geduldig luisterde mijn mentor en stelde mij de vraag: “Is er dan echt niets waar je van geniet?” En ja, er waren lichtpuntjes. En de vervolgvraag was: “Hoe kan je de situatie nu zo naar je hand zetten dat je de krenten uit de pap kan halen?” Mijn creativiteit werd aangewakkerd en ik heb de opdracht tot een goed einde gebracht.

Nu jaren verder lees ik over job crafting en moest ik terugdenken aan dit voor mij bijzondere gesprek. Ik weet nog in welke stoel ik zat en ik zie het wijze gezicht nog voor me.

Oude wijsheden

We gieten oude wijsheden in nieuwe jasjes. Want job crafting is niet meer en niet minder dan de balans opmaken en veranderingen aanbrengen in je werk waardoor je weer met energie en vreugde je werk kan doen. En er zullen altijd onderdelen zijn waar je minder energie van krijgt, maar als de balans goed is, dan hoeft dat geen problemen te geven.

Om die veranderingen vorm te geven is het goed om te kijken waar je werk uit bestaat en waar een verandering zou kunnen helpen. Ook kan je kijken of je voldoende ontmoetingen hebt waar je energie van krijgt. Daarnaast is het goed om naar je mindset te kijken. Welke gedachten heb je over je werk en zijn deze helpend of juist belemmerend. En kan je op een andere manier over je werk denken?

Kortom, hoe maak jij je werk tot een vreugdevolle bezigheid? Pas jij de techniek van job crafting toe? Inspireer ons door te reageren.

Inspiratieblog – Pomodorotechniek

De kookwekker

In de tijd dat we college gaven aan de Hogeschool van Arnhem over De Denkwijzes moesten we ook de verwerkingsopdrachten nakijken die de studenten kregen. Om ervoor te zorgen dat ik gefocust aan de slag was, zette ik mijn kookwekker op 30 minuten en daagde ik mezelf uit om 3 verslagen per 30 minuten te doen. En dan niet schuin lezen, maar 3 verslagen met opmerkingen in de kantlijn waar de student zijn of haar voordeel mee zou kunnen doen.

Deze werkwijze heb ik me eigen gemaakt toen ik in mijn studietijd werkte als docent Nederlands. Ik was enthousiast en gepassioneerd en wilde dat de leerlingen echt goed werden in schrijven. Dat betekende ook heel wat opdrachten en nakijkwerk. Iets waar leerlingen in het moment niet zo blij mee waren, maar achteraf vertelde een leerling trots: “Ik ben de enige van de studiegroep die kan schrijven.’ DAT nakijken ging niet altijd even goed. Er zijn heel wat avonden geweest dat ik pas om 20.30 de moed vond om me door de stukken te worstelen. Maar door de focustechniek werd ik er steeds beter in. Daarbij gaf het me een gevoel van trots als ik de focus kon houden.

De pomodorotechniek

Nu weet ik hoe ze die techniek noemen: pomodorotechniek. En nu ik even google op pomodorotechniek begrijp ik dat deze techniek al sinds 1980 er is en dat deze techniek bedacht is door Francesco Cirillo. Op de gelijknamige website kan je nog meer informatie vinden. Francesco baalde er op een bepaald moment van dat hij telkens gestoord werd. Hij pakte toen de eerste beste kookwekker die hij voor handen had en die zag eruit als een pomodoro oftewel een tomaat. Hij zette die wekker op 25 minuten, precies de tijdspanne  waarin hij een klus kon wegwerken en iedereen op kantoor wist dat hij even niet gestoord wilde worden.

Ken jij de pomodorotechniek en werkt die voor je? Of heb jij je door de tijd iets anders eigen gemaakt waarvan je de theorie later ontdekte? Ik vraag dit omdat ik het zo prachtig vind dat we als mens heel vaak zelf al WETEN en dat het een kwestie is van bewust worden en toepassen. Welke technieken paste jij al onbewust toe? Deel het door te reageren. Wij zijn benieuwd!

 

 

Inspiratieblog – uitrollen van een gespreksformat

Functioneringsgesprekken. Ik hoor bijna nooit collega-teamleiders die staan te springen om ze te voeren. Verbaasd kijk ik dan mijn collega aan, want ik vind het heerlijk om die gesprekken te voeren. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik wel mijn eigen draai gegeven heb aan de gesprekscyclus met het gleuk dat  ik die ruimte ook telkens weer krijg.

Hoe doe je dat?

Elke 4 weken spreek ik mijn medewerkers. Ik heb per medewerker een half uur. In sommige situaties plan ik 45 minuten, maar dat ligt ook aan de grootte van het team. Dit alles moet wel in de agenda passen. Ik heb nu in ieder geval mijn draai gevonden om een goed gesprek in 30 minuten te kunnen voeren en waar nodig plannen we een vervolg in.

In deze half uurtjes bespreken we de dingen die we van beide kanten willen bespreken. Naar gelang ik in welke organisatie terecht ben gekomen pas ik deze strategie aan naar het handvat wat de organisatie heeft.

Gespreksformat

Mijn huidige organisatie heeft een mooie format waarin de resultaten van 2021 genoteerd kunnen worden. Resultaten die je wil halen door je persoonlijk te ontwikkelen, door aan het team bij te dragen en door inhoudelijke doelen te behalen. Ik heb dit format overgenomen en passend gemaakt voor mijn team. En toen merkte ik aan mezelf dat ik schroom voelde om dit gespreksformat uit te rollen en te vragen of de medewerkers het format zouden willen vullen, zodat we dit als vertrekpunt voor de komende maanden zouden kunnen gebruiken. Schroom, omdat we al veel werk op ons bord hebben en ik het gevoel had dat mijn verzoek er dan extra bij zou komen.

Uitproberen

Ik ben gaan pootjebaden. In de eerste week van dit jaar heb ik tijdens de bila’s die gepland stonden de medewerkers mondeling meegenomen in mijn plan. De reacties waren zo positief dat het mij vleugels gaf. Ik voelde schroom, maar medewerkers gaven aan zich gehoord en gezien te voelen. Ook vinden ze het prettig dat er tijd en aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De steun en back up wordt gewaardeerd.

Hoe voer jij je functionerings- en voortgangsgesprekken met jouw medewerkers? Deel het met ons in de comments!

Nieuwe inspiratieblogs

Al zolang ik me kan heugen staat onder onze bedrijfsnamen Visie, groei en inspiratie. Deze 3 woorden dekken voor ons nog steeds de lading. Je hebt Visie nodig om te weten welke kant je opgaat. Zo kan je vanuit die visie bijdragen aan de groei van een organisatie, een team en individuele teamleden. Om tot een visie toe komen en groei te kunnen bewerkstelligen helpt het om geïnspireerd te worden door anderen.

Daarom zijn we aan een nieuw initiatief begonnen. Want het woord ‘Inspiratie’ geven we zeker lading in onze offline en online trajecten, maar we hebben dat nog niet zo concreet opgepakt in inspiratieblogs.

Wat betekent inspiratie? Inspiratie komt van het latijnse woord ‘in spirare’ wat letterlijk inademen of inblazen betekent. Door adem komt een wezen tot leven. De Van Dale geeft 4 betekenissen weer:

  1. inademing
  2. (Abstract) bezieling
  3. (Theologisch) ingeving van God aan hen die zijn openbaringen mondeling of schriftelijk meedelen
  4. (Concreet) ingeving, inval

Wat wij graag willen creëren is dat je na het lezen van het blog inspiratie hebt opgedaan of nieuwe ingevingen hebt gekregen die jij weer kan toepassen in jouw situatie. Iedere situatie is immers uniek? Wij geloven in SAMEN. We hebben elkaar nodig om tot betere en grootsere plannen en resultaten te komen. Daar dragen wij graag aan bij door elke week een kort blog te schrijven over datgene wat ons geïnspireerd heeft. En waar mogelijk nog vaker.

We horen graag waar jij je inspiratie uit haalt. Zijn er onderwerpen waar je graag inspiratie over op doet? Laat het ons weten in de comments. En wil je zelf graag iets delen waar anderen weer blij van worden? Reageer onder deze blog.

Wanneer ben jij aan rust toe?

Zoals jullie gemerkt hebben, is het een tijd geleden dat wij blogs hebben geplaatst. Het werk heeft de overhand genomen en wij hebben niet de rust gecreëerd om te schrijven. Natuurlijk hadden we een planning kunnen maken. Natuurlijk hadden we het beter kunnen doen in ogen van anderen. En wij deden wat we deden: de aandacht richten op wat aandacht nodig had.

Lees meer

Ons brein en de denkwijzes

Onlangs  zijn we naar het theatercollege van Professor Dick Swaab geweest in het DeLaMar theater in Amsterdam. Voor wie Dick Swaab niet kent, hij is een zeer bekend neurowetenschapper en al ruim 30 jaar directeur van het Instituut voor Hersenonderzoek en schrijver van het boek ‘Wij zijn ons brein’.

Lees meer

9 Tips voor meer Evenwicht in je leven.

Als Teamleider komt er dagelijks van alles op je af. Af en toe wordt je wellicht meegezogen met de waan van de dag, dat is normaal en ook niet erg, mits je niet het gevoel krijgt de grip te verliezen. Voorkom dat je in een neerwaarste spiraal terecht komt waarbij je voortdurend het gevoel hebt achter de feiten aan te rennen.Lees meer

Pagina 1 van 212

Meer inspiratie opdoen?