Flexibel in een snel veranderende tijd
13 februari 2014 

Flexibel in een snel veranderende tijd

Als je zegt dat vroeger alles anders was en zo mogelijk nog beter, dan schijn je oud te worden. Ik ben zelf niet zo van het terugkijken. Het enige waar we op dit moment mee te doen hebben is het nu. Zelfs op de toekomst hebben we nu geen grip. We kunnen hoogstens voorbereidingen treffen.

Waarom vertel ik dit? Toen de titel van dit stuk uit mijn pen kwam, realiseerde ik me dat ik het onderwerp van dit blog alleen kan behandelen tegen de achtergrond van het verleden. Iets van vergelijking is nodig, omdat ik anders niet kan zeggen dat we in een snel veranderende tijd leven.

Veranderingen

Dat snel veranderen zit onder andere in de ontwikkelingen in de techniek. Nog niet zo vreselijk lang geleden waren auto’s nog niet bekend in het straatbeeld. De computer bestaat iets meer dan 30 jaar en vanaf halverwege de jaren 90 werd de computer in elk gezin gemeengoed. Nu is het heel normaal om met een laptop te werken. En als je een laptop koopt, dan is die verouderd op het moment dat je met dat ding de winkel uitloopt. Ook software wordt telkens verbeterd en aangepast. Ben je eindelijk gewend aan noem een voorbeeld en dan mag je de nieuwste versie weer aanleren. Door een paar van deze ontwikkelingen op een rij te zetten, zie je hoe snel de techniek zich ontwikkeld.

Denkspelletje

Pas deed ik een denkspelletje. Wat kan er tegenwoordig nog sneller en dan zo dat de mens het aankan? Een auto hoeft niet sneller te kunnen, want harder dan 130 mogen we toch niet rijden, laat staan dat mensen in zijn algemeenheid dat aankunnen. Internet kan sneller, maar hoeveel sneller moet het gaan? Het verschil tussen 3G en 4G is enorm, maar sneller dan 4G? Gaat dat nog iets toevoegen? En gaat het helpen? Zouden we er rustiger van worden? Zou het vreugde brengen?

Flexibel zijn

Van werkend Nederland wordt verwacht dat je flexibel bent in deze snel veranderende tijd. Nieuwe software, met een heel uitgebreid manual moet je daar toch uitkomen? Werken op een nieuwe manier, elke manager heeft immers zijn eigen stokpaardjes, je past je toch gewoon aan? En je snapt natuurlijk dat al die nieuwigheid niet ten koste moet gaan van de productie. Eerlijk gezegd vraag ik me af hoe flexibel een mens kan zijn. Sommige mensen vinden het heerlijk om nieuwe dingen zich eigen te maken. Sommige mensen hebben echt moeite met de nieuwe dingen. Zijn dat dan slechtere werknemers? Zijn alleen flexibele werknemers die goed om kunnen gaan met veranderingen goed voor een organisatie? Wat mij betreft een gewetensvraag.

Veranderingen doorvoeren

Ik wil niet zeggen dat je als leidinggevende geen veranderingen meer mag doorvoeren. Het is nu eenmaal inherent aan de ze tijd om met de veranderingen om te gaan. Wat ik zou willen is dat er wijs om gegaan wordt met veranderingen. Sommige dingen kunnen echt niet wachten, andere dingen wel. Ga niet in een organisatie en het financiële programma, en het mailprogramma en … tegelijk updaten of veranderen. Geef mensen de tijd en de ruimte om te wennen

Dit geldt ook voor vaardigheden. Als je wil dat mensen beter leren plannen, creëer dan 2 maanden waarin dat plannen een speerpunt wordt. Wil je ook nog graag dat ze elkaar gaan aanspreken? Wel, neem daar dan weer 2 maanden voor. Het is niet allemaal exact te scheiden, maar je kan wel elke keer een moment van focus nemen, in plaats van alles tegelijk te willen. En als je een keer meerdere dingen tegelijk wil, faciliteer dan je mensen en realiseer je dat dit alles niet vanzelf gaat. Met oog voor je mensen veranderingen doorvoeren, ik geloof dat er dan heel wat meer werknemers gelukkiger naar hun werk zullen gaan.

Chapeau aan de leidinggevende die nu al hun nek uit durven steken en met wijsheid alles wat op hun afkomt durft te managen. Chapeau aan alle leidinggevende die oog hebben voor hun werknemers en die een platform durven te creëren voor hun mensen. Chapeau aan alle leidinggevenden die dit van harte willen leren.

Wij horen al jullie verhalen en eventuele worstelingen graag.

Over de schrijver
Eva Keblusek is vanuit de wetenschappelijke onderzoekswereld overgestapt naar het geven van trainingen en delen van haar kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke groei, communicatie en leiderschap. Hier ligt haar passie en kracht. Naast psychotherapie heeft ze verschillende trainingen gevolgd op het gebied van communicatie en leiderschap en blijft ze zich ontwikkelen. Inmiddels heeft ze ruim 10 jaar ervaring opgedaan bij verschillende organisaties zowel bij profit- als non profit instellingen. Sinds 2014 heeft ze binnen de zorg teams begeleidt in hun ontwikkeling naar zelfstandige, vitale en zelforganiserende teams.
Reactie plaatsen

21 Tips voor Teamleiders.

Direct met je inschrijving ontvang je ons gratis e-boek 21 Tips voor Teamleiders. Hierin geven wij je een aantal tips ter inspiratie voor jouw leiderschap op het gebied van:
50%
E-boek: 21 Tips voor Teamleiders
E-book downloaden